Tyskland - DDR - Smalsporsbaner - Schmalspurbahnen - Damplokomotiver - BR 99 4 (750 mm)


BR 99 4631

BR 99 4633-6

BR 99 4643

BR 99 4644

BR 99 4801-9