DSB - Diesellokomotiver - Litra MT 155


MO 1954, MO 1854 og MT 155 i remisen i Århus maskindepot
29. juli 1973